5 Zasady otwierania i zamykania okien synoptycznych

 

Jednym z kluczowych elementów każdej aplikacji jest konstrukcja systemu nawigacji pomiędzy poszczególnymi diagramami aplikacji. Do otwierania i zamykania okien i diagramów służą akcje operatorskie OpenWindow, OpenDiagram i CloseWindow. Wybrane okna mogą być także otwierane automatycznie w trakcie uruchomienia aplikacji.

Akcje operatorskie mogą być podpięte do zdarzeń  związanych z obsługą myszki, np. zdarzenia Włączenie przycisku obiektu klasy Przycisk lub zdarzeń Kliknięcie lewym przyciskiem itp. dla innych klas. Akcje przełączania okien i diagramów mogą być też użyte w definicjach menu aplikacji i klawiszy globalnych.