1.4       Wzorce i parametryzowane diagramy

 

Wzorce i parametryzowane diagramy pozawalają tworzyć całe, predefiniowane  zestawy obiektów do wielokrotnego użycia. Wzorce mogą być osadzane na diagramach, natomiast diagramy stanowią niezależną całość. Poprzez właściwą akcję otwarcia, diagramy parametryzowane mogą być użyte do pokazywania różnych danych (okienka typu „stacyjka”).

W obu tych mechanizmach projektant definiuje pewien zestaw parametrów, które sterują pracą obiektów w osadzonym wzorcu lub otwartym diagramie. Większość właściwości jest jednak zdefiniowana bezpośrednio we wzorcu. Późniejsza modyfikacja wzorca(diagramu) jest natychmiast uwzględniana w miejscu ich użycia.