2 Wyświetlenie wartości zmiennej procesowej w postaci tekstowej

 

Rozdział pokazuje w jaki sposób można wyświetlić wartość zmiennej procesowej w postaci tekstowej. Pokazane zostaną sposoby formatowania wyświetlanego tekstu oraz metody zmiany atrybutów wyświetlania w zależności od różnych warunków. W szczególności opisany zostanie sposób tworzenia obiektów wielostanowych.

W aplikacjach Asix.Evo do wyświetlania wszelkiego rodzaju tekstów, zarówno statycznych jak i dynamicznych, służy obiekt klasy Tekst.

Uwaga:

W przypadku potrzeby wyświetlenia wartości wielu zmiennych w postaci tabelarycznej można posłużyć się także obiektem klasy Tabela zmiennych.