8.4       Wykorzystanie koloru Transparent

 

Kolejnym elementem wpływającym na widoczność obiektu jest użycie koloru Transparent. Wybór tego koloru we właściwości związanej z pewnym elementem składowym obiektu, z reguły powoduje, że ten element nie jest wyświetlany.

Właściwości stanowe, stan podstawowy

 

Widoczny

Tak

 

Kolor wskazówki

Red

 

Kolor tła

Transparent

 

Kolor otoczki

Transparent

 

Kolor podziałki

Transparent

 

Kolor czcionki

Transparent

 

Przezroczystość

1

 

Pokazana powyżej parametryzacja obiektu Miernik  powoduje, że wyświetlana jest tylko wskazówka miernika. Nakładając taki obiekt na inny, w pełni widoczny miernik, można uzyskać efekt miernika z dwoma wskazówkami.