1.3       Właściwości globalne

 

Właściwości globalne definiowane są w osobnym panelu roboczym otwieranym za pośrednictwem panelu eksploratora. Właściwości globalne pozwalają na stworzenie zestawu parametrów, które definiują zachowanie i wygląd obiektów na wszystkich diagramach. Zmiana wartości właściwości globalnej jest natychmiast widoczna we wszystkich obiektach, które odwołują się do tej właściwości.

Właściwości stanowe, grupa podstawowa

 

Tekst

#

 

Kolor

!NormalColor

 

W powyższym przykładzie kolor tekstu wyświetlany jest w kolorze podanym we właściwości globalnej NormalColor. Późniejsza zmiana kolorystyki nie będzie wymagała zmiany w obiekcie.

Do wartości globalnej można odwołać się również przy pomocy funkcji Property.

Właściwości globalne zazwyczaj  definiowane są w sposób bezpośredni. Możliwe są również inne sposoby, np. użycie wyrażenia.

                =Color(Variable(),0,0)

Powyższe wyrażenie użyte we właściwości globalnej typu kolor, wylicza wartość koloru na podstawie wartości zmiennej głównej obiektu, który do właściwości się odwołuje. W dowolnym momencie można zmienić algorytm przeliczania, bez konieczności zmian w obiektach.

Jeżeli właściwość globalna nie jest zdefiniowana bezpośrednio, to należy się do niej odwoływać wyłącznie przez notację !.