9.1 Użycie zmiennych wirtualnych

 

Typowym mechanizmem, który możemy użyć to sterowanie wyglądem lub zachowaniem obiektów poprzez dodatkowe zmienne zdefiniowane w kanale wirtualnym (typu None). Obiekty kontrolowane uzależniają swój stan od takich zmiennych, a wartości zmiennych są sterowane za pośrednictwem innych obiektów. Cechą tej metody jest to, że wybrane przez użytkownika  ustawienia są trwałe, po kolejnym zamknięciu i otwarciu diagramu pozostają niezmienione.

W metodzie zmiennych wirtualnych istotne jest też poprawne ustawienie wartości początkowych. Można tu zastosować akcję SetVariable wykonywaną w ramach zadania terminarza wykonywanego na starcie aplikacji lub w obsłudze  zdarzenia Otwarcie diagramu.

Właściwości podstawowe

 

Główna zmienna

A1000

Właściwości stanowe, stan podstawowy

 

Widoczny

=Variable(ShowNames)

 

Tekst

@Name

 

Pokazy wyżej fragment obiektu tekst uzależnia swój stan widoczności od wartości zmiennej wirtualnej ShowNames. Jeżeli jest ona niezerowa, to wyświetla na diagramie nazwę zmiennej.

Właściwości podstawowe

 

Aktywny

Tak

 

Główna zmienna

ShowNames

 

Zmienna sterowana

#

 

Typ kursora

Hand

 

Typ przycisku

Standardowy przycisk Windows

 

Tryb przełącznika

Nie

 

Sterowanie natychmiastowe

Tak

Właściwości stanowe, stan podstawowy

 

Włączony

Nie

 

Wartość wyłączenia

1

 

Tekst wyłączenia

Pokaż nazwy

Właściwości stanowe, stan 1

 

Warunek stanu

=Variable()==0

 

Wartość wyłączenia

0

 

Tekst wyłączenia

Ukryj nazwy

 

Powyższy obiekt klasy Przycisk służy do przełączania wartości zmiennej ShowNames  z 0 na 1 lub na odwrót, w efekcie włączając lub wyłączając pokazywanie na diagramie obiektów wyświetlających nazwy zmiennych.