2.2.1       Użycie wyrażeń warunkowych

 

Wariant A

Właściwości podstawowe

 

Główna zmienna

VA001

Właściwości stanowe, stan podstawowy

 

Tekst

#

 

Kolor

=Variable()>50?Red:Black

 

We właściwości Kolor zostało użyte wyrażenie warunkowe. Jeżeli wartość zmiennej głównej przekroczy 50, to wartość zmiennej zostanie wyświetlona w kolorze czerwonym.


 

Wariant B

Właściwości podstawowe

 

Główna zmienna

VA001

Właściwości stanowe, stan podstawowy

 

Tekst

#

 

Kolor

=Variable()>50?Red:Black

 

Styl czcionki

=Variable()>50?Bold:””

 

W wariancie B po przekroczeniu wartości 50 zmieniany jest kolor napisu oraz styl czcionki. Pomimo użycia mechanizmu zmiennej głównej, w dalszym ciągu rozwiązanie jest nieefektywne ze względu na dwukrotne użycie identycznego warunku logicznego. W przypadku, gdyby ten warunek musiał być zmieniony, nakład pracy i możliwość popełnienia błędu byłyby stosunkowo duże. Problem ten pozwala rozwiązać mechanizm stanów obiektu.