12.1 Użycie suwaka do sterowania wartościami nastaw

 

W tym zastosowaniu słupek służy do pokazania aktualnej wartości nastawy, a jednocześnie pozwala na jej zmianę przy pomocy suwaka.

Właściwości podstawowe

 

Aktywny

Tak

 

Główna zmienna

SliderSet

 

Zmienna sterowana

#

 

Wartość minimalna sterowania

@SteeringRangeFrom

 

Wartość maksymalna sterowania

@SteeringRangeTo

 

Styl wskaźnika

=IsMouseOver()?Holder:None

 

Użyj limitów

Nie

 

Wartość słupka

#

 

Wartość wskaźnika

#

 

Wartość minimalna

@SteeringRangeFrom

 

Wartość maksymalna

@SteeringRangeTo

 

Sterowanie natychmiastowe

Tak

Właściwości stanowe, stan podstawowy

 

Kolor wskaźnika

Transparent

 

Ponieważ wielkość słupka i położenia suwaka (wskaźnika) zależą od tej samej zmiennej, to zmienna sterowana została określona notacją skrótową #. Zakres zmienności suwaka zależy od zakresu podanego w parze właściwości Wartość minimalna sterowania i Wartość maksymalna sterowania. Zakres słupka zależy od pary właściwości Wartość minimalna i Wartość maksymalna. Ponieważ w naszym zastosowaniu słupek i suwak pokazują identyczną wartość, to oba zakresy zostały identycznie ustawione i bazują na ustawieniach zakresu sterowania zmiennej SliderSet, podanego w bazie definicji zmiennych. Bieżąca wartość słupka jest określona przez właściwość Wartość słupka – użycie notacji # oznacza pobranie wartości zmiennej głównej. W analogiczny sposób jest określone położenie suwaka (wskaźnika) we właściwości Wartość wskaźnika.

Użycie we właściwości  Styl wskaźnika wyrażenia warunkowego IsMouseOver()?Holder:None powoduje, że w stanie normalnym suwak nie jest wyświetlany, natomiast po najechaniu kursorem myszki na obiekt, suwak się pokazuje i pozwala na zmianę nastawy.

Użycie koloru Transparent we właściwości Kolor wskaźnika nie powoduje ukrycia suwaka, a jedynie wyświetlenie go w formie półprzezroczystej.