2.2.2       Użycie metody wielostanowej

 

Wariant C

Właściwości podstawowe

 

Główna zmienna

VA001

Właściwości stanowe, stan podstawowy

 

Tekst

#

 

Kolor

Black

Właściwości stanowe, stan numer 1

 

Warunek stanu

=Variable()>50

 

Kolor

Red

 

Styl czcionki

Pogrubienie

 

Każdy dodatkowo utworzony  stan, oprócz pełnego zestawu właściwości stanu podstawowego, posiada dodatkową właściwość Warunek stanu. Jej wartość określa czy stan jest brany pod uwagę przy określaniu wartości właściwości. W przykładzie, gdy wartość zmiennej głównej przekroczy 50, stanowe definicje właściwości Kolor i Styl czcionki, będą miały pierwszeństwo przed definicjami dla stanu podstawowego. W efekcie uzyskany zostanie efekt jak w wariancie B, ale bez niepotrzebnego powtarzania warunku i bez wyrażeń warunkowych.