1.2       Użycie atrybutów zmiennych

 

Kolejny mechanizm pozwalający na tworzenie uniwersalnych obiektów to atrybuty zmiennych procesowych.

Właściwości podstawowe

 

Główna zmienna

V1

Właściwości stanowe, grupa podstawowa

 

Tekst

#

 

Kolor

=Variable()>Attribute(LimitHi)?Red:Black

 

Z reguły każda zmienna będzie miała własny poziom limitu krytycznego. Podanie jego wartości wprost wymagałoby każdorazowej modyfikacji wyrażenia dla właściwości Kolor. Funkcja Attribute pobiera atrybut LimitHi zmiennej głównej obiektu. Po zmianie nazwy zmiennej głównej nowa wartość limitu zostanie pobrana automatycznie. Dodatkową korzyścią z użycia atrybutów zmiennej jest to, że późniejsza zmiana wartości limitów w bazie definicji zmiennych nie będzie wymagała modyfikacji diagramów.

W bazie definicji zmiennych można umieścić dowolne atrybuty z predefiniowanego zestawu. Można też dodawać własne atrybuty o dowolnym znaczeniu.