2.2 Uzależnienie sposobu wyświetlenia tekstu od wartości

 

W wielu przypadkach, oprócz pokazania wartości zmiennej, konieczna jest kontrola atrybutów wyświetlania. Typowym przypadkiem jest kontrola stanów przekroczeń limitów, błędów pomiarowych itp.