8.3       Ukrywanie obiektów

 

Czasami zachodzi potrzeba całkowitego ukrycia obiektu. Można to wykonać na dwa sposoby.

Właściwości podstawowe

 

Zmienna główna

P1000

Właściwości stanowe, stan podstawowy

 

Widoczny

Nie

 

Tekst

Błąd pomiaru

Właściwości stanowe, stan numer 1

 

Warunek stanu

=VarIsNotGood()

 

Widoczny

Tak

 

W tym przykładzie obiekt Tekst pozostaje zazwyczaj niewidoczny. Dopiero w momencie, gdy kontrolowana zmienna ma niepoprawny status, zmieniana jest wartość atrybutu Widoczny i obiekt wyświetla ostrzeżenie o błędzie odczytu zmiennej.

 

Właściwości podstawowe

 

Zmienna główna

P1000

Właściwości stanowe, stan podstawowy

 

Tekst

Błąd pomiaru

 

Przezroczystość

0

Właściwości stanowe, stan numer 1

 

Warunek stanu

=VarIsNotGood()

 

Przezroczystość

1

 

Ten przykład wizualnie działa w sposób identyczny do poprzedniego. Do ukrywania obiektu wykorzystywana jest przezroczystość. Różnica polega na tym, że obiekt przezroczysty (nawet całkowicie) pozostaje na diagramie i może reagować na przyciśnięcie klawiszy myszki. Obiekt z ustawioną właściwością Widoczny  takiej możliwości nie ma.