4.2.2       Taśmociąg

 

Właściwości podstawowe

 

Główna zmienna

VA001

 

Styl rolki początkowej

Napęd

 

Styl rolki końcowej

Napęd

 

Taśmociąg zgrzebłowy

Tak

Właściwości stanowe, stan podstawowy

 

Przesunięcie taśmy

0

 

Obrót napędu początkowego

0

 

Obrót napędu końcowego

0

Właściwości stanowe, stan numer 1

 

Warunek stanu

=Variable()&1

 

Przesunięcie taśmy

=Variable(Counter)

 

Obrót napędu początkowego

=Variable(Counter)

 

Obrót napędu końcowego

=Variable(Counter)

 

Ustawienia właściwości Styl rolki … i Taśmociąg zgrzebłowy powodują wyświetlenie taśmociągu w sposób pozwalający na animację obrotu rolek końcowych oraz ruchu taśmy. Jeżeli najmłodszy bit zmiennej głównej jest ustawiony, to aktywny staje się stan numer 1, w którym wykonywana jest animacja ruchu.  Zmiana właściwości Przesunięcie taśmy powoduje przesuwanie taśmociągu. Zmiana właściwości Obrót napędu …  pozwala na animację obrotu odpowiedniej rolki końcowej.