14.2 Sygnalizacja stanu grupy alarmów

 

Korzystając z funkcji AlarmsGroupState można kontrolować zbiorczy stan alarmów w wybranej grupie lub nawet całej domenie. W przykładzie użyjemy półprzezroczysty obiekt klasy Kształt w celu sygnalizacji alarmów we fragmencie kontrolowanej instalacji.

 

Właściwości podstawowe

 

Warstwa

10

Właściwości stanowe, stan podstawowy

 

Widoczny

Nie

 

Przezroczystość

0,1

Właściwości stanowe, stan 1

 

Warunek stanu

=AlarmsGroupState(Blok1, "Strefa=S1”)&1

 

Widoczny

Tak

 

Kolor

Cyan

 

Kolor otoczki

Blue

 

Przezroczystość

0,5

Właściwości stanowe, stan 2

 

Warunek stanu

=AlarmsGroupState(Blok1, "Strefa=S1”)&4

 

Widoczny

Tak

 

Kolor

Coral

 

Kolor otoczki

Red

 

Przezroczystość

0,5

 

Zakładamy obiekt klasy Kształt w takim miejscu, żeby przesłonił właściwy fragment diagramu. W tym celu może być konieczna zmiana właściwości Warstwa. W stanie podstawowym obiekt ma pozostać niewidoczny. Ponieważ wartość właściwości Widoczny  jest ignorowana w trakcie edycji diagramu, to zmieniamy też właściwość Przezroczystość – ułatwi to edycję diagramu, obiekty pod obiektem Kształt będą widoczne. Następnie dodajemy dwa stany, służące do sygnalizacji alarmów. Każdy z nich ma indywidualnie ustawione atrybuty kolorów, właściwość Widoczny ustawioną na Tak, oraz odpowiedni poziom przezroczystości. W warunkach stanów użyto funkcję AlarmsGroupState. Funkcja kontroluje stan alarmów z domeny Blok1, dla których atrybut grupujący Strefa jest równy S1. Wartość zwracana przez funkcję może być interpretowana na różne sposoby. W naszym przypadku bitowy iloczyn logiczny z wartością 1 (test najmłodszego bitu) sprawdza, czy w grupie znajduje się alarm niepotwierdzony. Test z wartością 4 (test bitu numer 2) sprawdza, czy w grupie znajduje się przynajmniej jeden niepotwierdzony alarm aktywny. Ze względu na kolejność definicji stanów, jeżeli w grupie znajdzie się alarm aktywny niepotwierdzony, to wyświetlona zostanie „szybka” w kolorze Coral. Jeżeli takiego alarmu nie będzie, ale będzie przynajmniej jeden alarm zakończony i niepotwierdzony, to „szybka” będzie w kolorze Cyan.

Do sygnalizacji stanu grupy alarmów można też wykorzystać funkcję AlarmsCount, która zwraca liczbę alarmów w wybranej grupie z uwzględnieniem stanów aktywności i potwierdzenia.