14 Sygnalizacja i obsługa stanów alarmowych

 

Podstawowym mechanizmem przeglądania i obsługi alarmów są obiekty Tabela alarmów aktywnych i Tabela alarmów historycznych. Pokazują one stan alarmów w postaci tabelarycznej oraz posiadają zintegrowany pasek narzędziowy. 

Zobacz też:

- podręcznik Pierwsze Kroki > 4. Aplikacja z obsługą alarmów;

- podręcznik Obiekty >  obiekt Tabela alarmów aktywnych, obiekt Tabela alarmów historycznych;

- podręcznik  System alarmów.
 

W rozdziale tym zajmiemy się jednak sposobami sygnalizacji i obsługi alarmów bezpośrednio na diagramach synoptycznych, z użyciem uniwersalnych obiektów.