7.3       Strefy aktywności diagramu

 

W kolejnym przykładzie chcemy stworzyć mechanizm polegający na tym, że kliknięcie w wybranym obszarze diagramu spowoduje wykonanie właściwej akcji operatorskiej. W aktywnym obszarze diagramu może znajdować się dowolny zestaw obiektów. Obszar aktywny ma zostać uwidoczniony dopiero w momencie najechania na niego kursorem myszki. Poniższa ilustracja pokazuje obszar aktywności na tle dużego obrazka.

 

Jako obiekt, na bazie którego utworzymy strefę aktywności użyjemy obiekt klasy Kształt.

Właściwości podstawowe

 

Aktywny

Tak

 

Typ kursora

Hand

 

Typ kształtu

Prostokąt

 

Promień zaokrąglenia

15

Właściwości stanowe, stan podstawowy

 

Kolor

Transparent

Właściwości stanowe, stan numer 1

 

Warunek stanu

=IsMouseOver()

 

Kolor

Turquoise

 

Przezroczystość

0,4

Zdarzenia

 

Kliknięcie lewym przyciskiem

^OpenWindow(null,Info,Askom,null)

 

Właściwość Aktywny ustawiona na Tak włącza pełną obsługę funkcji interaktywnych. Bez tego działałaby tylko obsługa zdarzenia kliknięcia przyciskiem myszki.

Właściwość Typ kursora określa postać kursora myszki w momencie najechania kursorem w obszar zajmowany przez obiekt.

W grupie podstawowej właściwość Kolor  ustawiona jest  na Transparent. Powoduje to, że w normalnym stanie obiekt pozostaje niewidoczny. Grupa stanowa kontrolowana wyrażeniem warunku =IsMouseOver()  uaktywnia się w momencie najechania kursorem myszki w obszar obiektu. W efekcie tego zmienia się kolor obiektu i kształt staje się widoczny. Jednocześnie ustawienie stopnia przezroczystości powoduje, że obiekty położone pod kształtem pozostają widoczne.

Akcja  OpenWindow w obsłudze zdarzenia Kliknięcie lewym przyciskiem powoduje otwarcie diagramu Askom  w panelu Info bieżącego okna w momencie kliknięcia przyciskiem myszki w obszarze obiektu.