15.1 Sterowanie zakresem czasu wykresu

 

W standardowym zastosowaniu obiekty wykresów, po otwarciu diagramu pokazują zdefiniowany w obiekcie okres czasu wyliczany względem chwili bieżącej. Użytkownik, o ile nie zostanie to zablokowane, może później wybrać dowolny inny zakres czasu. Można jednak dodać dodatkowe mechanizmy wyboru zakresu czasu przez użytkownika, ewentualnie forsować zakres czasu na podstawie danych pobieranych z różnych źródeł.