6.1       Sterowania natychmiastowe

 

Najprostszym trybem wykonania operacji sterującej jest tzw. tryb natychmiastowy. Zaraz po wybraniu lub wprowadzeniu nowej nastawy, bez żadnego dodatkowego potwierdzenia, wysyłana jest do zmiennej sterowanej odpowiednio wartość.

Parametryzacja trybu natychmiastowego ogranicza się do określenia nazwy zmiennej sterowanej oraz wyboru trybu.

Właściwości podstawowe

 

Aktywny

Tak

 

Główna zmienna

Level

 

Zmienna sterowana

LevelSet

 

Sterowanie natychmiastowe

Tak

 

Właściwość Aktywny ustawiana na Tak włącza funkcje interaktywne obiektów, w szczególności funkcje sterujące. Właściwość Sterowanie natychmiastowe równa Nie, forsuje pracę w trybie natychmiastowym bez potwierdzania.

W pokazanym przykładzie nazwa zmiennej sterowanej podana jest bezpośrednio we właściwości Zmienna sterowana. Jest to parametryzacja poprawna, ale ze względu na ogólne zalecenie, żeby parametryzacja obiektu była sterowana wyłącznie przez nazwę zmiennej głównej i jej parametry, to zalecane są raczej poniższe konstrukcje.

Właściwości podstawowe

 

Aktywny

Tak

 

Główna zmienna

Level

 

Zmienna sterowana

#Set

 

Sterowanie natychmiastowe

Tak

Nazwa zmiennej sterowanej powstaje ze złożenia nazwy zmiennej głównej i sufiksu Set. W szczególności, użycie tylko znaku #, oznaczałoby, że nazwa zmiennej sterowanej jest taka sama jak nazwa zmiennej głównej.

 

Właściwości podstawowe

 

Aktywny

Tak

 

Główna zmienna

Level

 

Zmienna sterowana

@ControlVariable

 

Sterowanie natychmiastowe

Tak

 

Nazwa zmiennej sterowanej pobierane jest  z atrybutu  ControlSetVariable  bazy zmiennych z wiersza opisującego definicję zmiennej Level. Atrybut ControlSetVariable nie należy do zestawu atrybutów standardowych – musi być dodany do bazy zmiennych na etapie jej tworzenia.