4.2.1       Rurociąg

 

Właściwości podstawowe

 

Główna zmienna

VA001

Właściwości stanowe, stan podstawowy

 

Kolor pasków

Blue

 

Offset wypełnienia

0

Właściwości stanowe, stan numer 1

 

Warunek stanu

=Variable()&1

 

Offset wypełnienia

=Variable(Counter)

Właściwości stanowe, stan numer 2

 

Warunek stanu

=Variable()&2

 

Offset wypełnienia

=-Variable(Counter)*2

Właściwości stanowe, stan numer 3

 

Warunek stanu

=Variable()&4

 

Offset wypełnienia

=-Variable(Counter)

Właściwości stanowe, stan numer 4

 

Warunek stanu

=Variable()&8

 

Offset wypełnienia

=-Variable(Counter)*2

 

Ustawienie właściwości Kolor pasków powoduje, że rurociąg wyświetlany jest w postaci paskowanej. Zmiana właściwości Offset wypełnienia powoduje przesuwanie pasków, co pozwala na uzyskanie efektu przepływu w rurociągu. W zależności od ustawionego bitu zmiennej głównej, właściwość Offset wypełnienia jest zmieniana w różny sposób: mnożenie (lub ewentualne dzielenie) wartości zmiennej Counter steruje szybkością ruchu, zmiana znaku wyrażenia steruje kierunkiem ruchu.