10.2       Przycisk jednopozycyjny z powtarzaniem

 

Obiekt Przycisk pozwala też na pracę w trybie automatycznego powtarzania operacji sterującej lub akcji operatorskiej.

Właściwości podstawowe

 

Aktywny

Tak

 

Główna zmienna

Level

 

Zmienna sterowana

#

 

Typ kursora

Hand

 

Typ przycisku

Przycisk prostokątny 3d

 

Tryb przełącznika

Nie

 

Z powtarzaniem

Tak

Właściwości stanowe, stan podstawowy

 

Włączony

Nie

 

Wartość włączenia

=Variable()+1

 

Wartość końca powtarzania

0

 

Tekst wyłączenia

Podwyższ

 

Tekst włączenia

 

 

Tryb powtarzania został włączony poprzez ustawienie właściwości Z powtarzaniem. W trakcie przytrzymania wciśniętego przycisku wartość zdefiniowana w Wartość włączenia  zostanie wielokrotnie wysłana do zmiennej sterowanej (tożsamej ze zmienną główną). W efekcie wartość zmiennej będzie inkrementowana w sposób ciągły. W momencie puszczenia przycisku zostanie wysłana wartość zdefiniowana we właściwości Wartość końca powtarzania. Podobny schemat dotyczy działań opartych na obsłudze zdarzeń. Cyklicznie wykonywane jest zdarzenie Włączenie przycisku, a sekwencja kończona jest zdarzeniem Koniec powtarzania.

Okres powtarzania sterowania lub akcji jest zdefiniowany w panelu parametrów stanowisk  w zakładce Ustawienia.