10.3       Przycisk jednopozycyjny z blokadą

 

W przypadku ważnych sterowań istotne może być zapobieżenie przypadkowemu przyciśnięciu przycisku. Jeżeli nie chcemy korzystać z opisanego dalej mechanizmu opóźnionych sterowań, to można połączyć przyciśnięcie przycisku z wymaganiem jednoczesnego przyciśnięcia klawisza klawiatury.

Właściwości podstawowe

 

Aktywny

=IsAltPressed()

 

Główna zmienna

Level

 

Zmienna sterowana

#

 

Typ kursora

Hand

 

Typ przycisku

Przycisk prostokątny 3d

 

Tryb przełącznika

Nie

Właściwości stanowe, stan podstawowy

 

Włączony

Nie

 

Wartość wyłączenia

=Variable()+1

 

Kolor wyłączenia

=IsAltPressed()?LightGreen:LightGray

 

Tekst wyłączenia

Podwyższ

 

Tekst włączenia

 

 

Jest to modyfikacja wcześniejszego przykładu zwykłego  przycisku jednopozycyjnego inkrementującego wartość zmiennej. Właściwość Aktywny jest równa true (TAK) tylko wtedy, gdy użytkownik przyciska klawisz Alt. I tylko wtedy obiekt pozwala na wciśnięcie przycisku. Dodatkowo Kolor wyłączenia jest także modyfikowany w zależności do stanu klawisza Alt w celu sygnalizacji aktywności przycisku.