10.1.2       Przycisk jednopozycyjny wykonujący operację sterującą

 

W przypadku konieczności wykonania operacji związanych z wysłaniem wartości sterujących do zmiennych procesowych można stosować parametryzację opartą o wykonanie akcji operatorskiej SetVariable. Z reguły łatwiej jest jednak wykorzystać funkcjonalność wbudowaną w obiekt przycisk, przeznaczoną do wykonywania bezpośrednich sterowań.

 

Właściwości podstawowe

 

Aktywny

Tak

 

Zmienna sterowana

Command

 

Typ kursora

Hand

 

Typ przycisku

Przycisk prostokątny 3d

 

Tryb przełącznika

Nie

Właściwości stanowe, stan podstawowy

 

Włączony

Nie

 

Wartość wyłączenia

0x8

 

Tekst wyłączenia

Włącz

 

Tekst włączenia

 

 

Zdefiniowanie właściwości Wartość wyłączenia powoduje, że w trakcie cyklu włączenie/wyłączenie przycisku, do zmiennej sterowanej Command zostanie wysłana podana szesnastkowo wartość 0x8 (16).

Właściwości podstawowe

 

Aktywny

Tak

 

Główna zmienna

Level

 

Zmienna sterowana

#

 

Typ kursora

Hand

 

Typ przycisku

Przycisk prostokątny 3d

 

Tryb przełącznika

Nie

Właściwości stanowe, stan podstawowy

 

Włączony

Nie

 

Wartość wyłączenia

=Variable()+1

 

Tekst wyłączenia

Podwyższ

 

Tekst włączenia

 

 

W kolejnym przykładzie wartość wyłączenia jest tworzona dynamicznie. Jest ona równa aktualnej wartości zmiennej głównej powiększonej o 1. Wciśnięcie i puszczenie przycisku spowoduje zwiększenie wartości zmiennej głównej o 1. Nazwa zmiennej sterowanej zdefiniowana jest przez # - oznacza to użycie nazwy zmiennej głównej.