10.1 Przycisk jednopozycyjny

 

Najprostszym i prawdopodobnie najczęstszym przypadkiem jest użycie w trybie jednopozycyjnym. Działa wtedy w sposób podobny do standardowych przycisków systemu Windows. Przycisk pozostaje w trybie wyciśniętym. W momencie wciśnięcia przycisku myszki zmienia stan na wciśnięty, a w momencie puszczenia  powraca automatycznie do stanu wyciśniętego. W trakcie tego procesu wykonywana jest akcja realizująca funkcję przycisku.

Ten tryb pracy wykorzystywany jest do prostych jednorazowych operacji, np. przełączania okien lub bezwarunkowych operacji sterujących.