10.4       Przycisk dwupozycyjny

 

W kolejnym przykładzie zbudujemy przycisk dwupozycyjny, w którym o stanie wciśnięcia będzie decydowała wartość zmiennej procesowej. W momencie kliknięcia przycisk zmieni stan na przeciwny, jednocześnie wykonując odpowiednią operację sterującą.

Właściwości podstawowe

 

Aktywny

Tak

 

Główna zmienna

Flag1

 

Zmienna sterowana

#

 

Typ kursora

Hand

 

Typ przycisku

Przycisk prostokątny 3d

 

Tryb przełącznika

Tak

 

Sterowanie natychmiastowe

Tak

Właściwości stanowe, stan podstawowy

 

Włączony

=Variable()

 

Wartość wyłączenia

0

 

Wartość włączenia

1

 

Tekst wyłączenia

Off

 

Tekst włączenia

On

 

Cała funkcjonalność zdefiniowana jest w pojedynczym stanie. Ustawienie właściwości Tryb przełącznika na Tak powoduje, że przycisk wykonuje ruch tylko w jedną stronę i wykonuje pojedyncze sterowanie.

Jeżeli zmienna Flag1 jest równa 0, to przycisk jest wyciśnięty i wyświetlany jest opis Off.  Po wciśnięciu klawisza myszki, przycisk zostaje wciśnięty, a opis zmieniony na On. W chwili puszczenia klawisza myszki Wartość włączenia jest wysyłana do zmiennej Flag1. W efekcie przycisk pozostanie w stanie wciśnięcia (włączenia), ponieważ wartość zmiennej głównej Flag1 zmieni się na niezerową. Po wykonaniu operacji  może nastąpić chwilowy powrót przycisku do stanu pierwotnego Off, do momentu kiedy nowa wartość zmiennej głównej zostanie zwrotnie odczytana.