8.1       Przezroczystość okien

 

Stopień przezroczystości okna jest deklarowany we właściwości Przezroczystość. Przyjmuje ona wartości od 0 do 1, gdzie wartość 0 oznacza okno całkowicie przezroczyste, a wartość 1 okno bez efektu przezroczystości. Ustawienie wartości mniejszej od 1 powoduje, że całe okno (ramka i wyświetlany diagram z obiektami) są przezroczyste. Nie ma znaczenia sposób zdefiniowania obiektów diagramu.