8.2       Przezroczystość obiektów

 

Każdy obiekt może mieć indywidualnie kontrolowany stopień przezroczystości. Jest on ustawiony we właściwości Przezroczystość, znajdującej się w grupie właściwości stanowych. Przyjmuje ona wartości od 0 do 1, gdzie wartość 0 oznacza obiekt całkowicie przezroczysty, a wartość 1 obiekt nieprzezroczysty. Efekt przezroczystości dotyczy wszystkich graficznych elementów obiektu.

 

Właściwości podstawowe

 

Zmienna główna

TranspValue

Właściwości stanowe, stan podstawowy

 

Przezroczystość

#

 

Stopień przezroczystość jest sterowany wartością zmiennej TranspValue. Połączone z mechanizmem ustawiania zmiennej (np. obiekt Słupek z włączonym suwakiem) pozwala na płynne sterowanie stopniem przezroczystości obiektu przez użytkownika.