13.3 Pozycjonowanie grup i wzorców

 

Metody postępowania w przypadku grup obiektów i osadzonych wzorców jest identyczna jak w przypadku pojedynczych obiektów. Zdarzenie Animacja dla grup i wzorców pozwala kontrolować ich położenie i rozmiar.