7.2       Podłączenie menu kontekstowego do obiektu

 

Chcemy uzyskać powszechnie używany mechanizm tak zwanego menu kontekstowego. Przyciśnięcie prawego przycisku myszki w momencie, gdy jej kursor znajduje się obszarze obiektu, ma spowodować wyświetlenie menu kontekstowego.

Jako obiekt bazowy może zostać użyty obiekt dowolnej klasy (za wyjątkiem obiektów kontrolkowych, np. Przeglądarka, które przejmują obsługę myszki). Rozpoczynamy od utworzenia i zdefiniowania menu kontekstowego. Użycie menu w obiekcie wymaga jedynie użycia akcji ShowMenu  w obsłudze zdarzenia Wciśnięcie prawego przycisku.

Właściwości podstawowe

 

Zmienna główna

P1000

Zdarzenia

 

Wciśnięcie prawego przycisku

^ShowMenu(MenuCtx,"v="+Attribute(Name))

 

Akcja  ShowMenu otwiera menu o nazwie MenuCtx, przekazując mu jako parametr nazwę zmiennej głównej obiektu, w kontekście którego menu zostało otwarte.