7 Parametryzacja funkcji interaktywnych w obiektach pasywnych

 

 

Duża część z dostępnych klas obiektów nie posiada żadnych wbudowanych mechanizmów interakcji z użytkownikiem. Ich standardowa funkcjonalność ogranicza się do wyświetlania informacji. Jednak istnieje możliwość dodania własnych funkcji interaktywnych do obiektów każdego typu. Można też rozszerzyć funkcje interaktywne dla obiektów, które już takie funkcje posiadają (np. Przycisk).

Dodanie funkcji interaktywnych do obiektu opiera się głównie na obsłudze zdarzeń związanych z operacjami myszki (np. Kliknięcie prawym przyciskiem) i przyciśnięciami klawiszy. Uzupełnieniem jest zbiór funkcji zwracających stan myszki i klawiatury (np. IsMouseOver i IsShiftPressed), które użyte w definicjach właściwości obiektów, pozwalają uzależnić wygląd obiektów od działań operatora.