5.1.1       Otwarcie okna w trakcie startu aplikacji

 

Wybrane okna mogą zostać uruchomione w trakcie startu aplikacji. W tym celu należy:

a.       W panelu edycyjnym Ustawienia stanowisk w zakładce Okna startowe zaznaczyć okna, które mają zostać uruchomione w trakcie startu aplikacji. Ustawienie okien startowych jest specyficzne dla stanowiska. Wybór okien należy wykonać osobno dla każdego stanowiska lub ustawić jena poziomie  obszaru.

b.      W ustawieniach wszystkich paneli wchodzących w skład okien startowych odpowiednio ustawić właściwość Domyślny diagram.

c.       Jeżeli domyślne diagramy posiadają parametry, to ich początkowe wartości należy podać jako wartości domyślne. Nie ma możliwości jawnego podania parametrów w przypadku okna uruchamianego na starcie.

W typowym przypadku na starcie aplikacji otwierane jest jedno okno startowe na każdym dostępnym monitorze.