5.1.2        Otwarcie okna i diagramu akcją OpenWindow

 

Akcja OpenWindow używana jest do otwarcia nowego predefiniowanego okna synoptycznego lub podmiany diagramu w wybranym panelu okna już otwartego. Może być też w celu uaktywnienia okna wcześniej otwartego bez zmiany wyświetlanych diagramów. Dokładny algorytm działania akcji znajduje się w opisie akcji.

Przykład 1.

OpenWindow(okno1,null,null,null)

Akcja otwiera okno okno1 z domyślnym diagramami w panelach. Jeżeli okno1 jest już otwarte, to zostanie ono uaktywnione bez zmiany wyświetlanych diagramów. Działanie tej akcji jest zbliżone do uruchamiania okien startowych.

Przykład 2.

OpenWindow(okno1,info,machine,”mid=8”)

Zadaniem akcji jest otwarcie okna okno1 z diagramem  machine w panelu Info i parametrem mid równym 8 lub podmiana diagramu w oknie okno1 otwartym wcześniej. Jeżeli jest kilka otwartych okien okno1, to najpierw jest sprawdzane czy jest otwarte okno z diagramem machine w panelu Info i zgodnymi parametrami.  Jeżeli tak, to akcja ograniczy się tylko do uaktywnienia już otwartego okna.

Akcja używana do podmiany diagramów w oknach głównych aplikacji lub do otwarcia okien tzw. stacyjek wtedy, gdy chcemy mieć otwartą tylko jedną stacyjkę.

Przykład 3.

OpenWindow(okno1,info,machine,”mid=8”,true)

Działanie akcji jest podobne do poprzedniego przykładu. Różnica polega na tym, że użyte (uaktywnione) zostanie okno wcześniej otwarte tylko przy całkowitej zgodności nazwy okna, diagramu i parametrów.

Akcja używana do otwierania okien tzw. stacyjek wtedy, gdy chcemy mieć otwartych dowolną liczbę stacyjek (ale każdą z innym diagramem lub parametrami).

Przykład 4.

OpenWindow(null,info,machine,”mid=8”)

Zadaniem akcji jest wymiana diagramu i parametrów w panelu info w oknie kontekstowym akcji operatorskiej. Okno kontekstowe wynika z miejsca zdefiniowania wykonywanej akcji, np. położenia obiektu Przycisk, którego przyciśnięcie powoduje wykonanie akcji.