6 Organizacja operacji sterujących

 

Istotnym elementem prawie każdej aplikacji jest wprowadzenie mechanizmów służących wykonywaniu operacji sterujących pracą kontrolowanego obiektu. Niektóre obiekty posiadają wbudowane mechanizmy sterujące, np. Tekst, Przycisk, Słupek. W przypadku innych obiektów, można je rozszerzyć o funkcje sterowania korzystając z obsługi zdarzeń i funkcji SetVariable. Przykłady takich parametryzacji są opisane w innych rozdziałach dokumentacji.

W tym rozdziale zajmiemy się ogólnymi zasadami organizacji operacji sterujących w aplikacji.