11 Operacje sterujące w obiektach klasy Tekst

 

Obiekty klasy Tekst  oferują dwie metody wykonywania nastaw. W pierwszym trybie, stosowanym głównie w obiektach pokazujących wartości liczbowe zmiennych, użytkownik wprowadza bezpośrednio nową wartość zmiennej. W drugim trybie, stosowanym w obiektach opisujących tekstowo stany bitowe, sterowanie polega na wybraniu nowej nastawy z listy proponowanych wartości.