7.1       Nawigacja poprzez tekstowe łącza

 

Efekt, który chcemy uzyskać w tym przykładzie, to użycie na diagramach tekstowych łączy podobnych do łączy używanych w przeglądarce. Jako obiekt bazowy zostanie użyty obiekt klasy Tekst wyświetlający statyczny napis. Kliknięcie na napisie ma spowodować wykonanie akcji. Jednocześnie chcemy, żeby aktywność łącza była pokazywana wizualnie.

Właściwości podstawowe

 

Aktywny

Tak

 

Typ kursora

Hand

Właściwości stanowe, stan podstawowy

 

Tekst

Schemat wentylatora

Właściwości stanowe, stan numer 1

 

Warunek stanu

=IsMouseOver()

 

Kolor

Blue

 

Styl czcionki

Podkreślenie

Zdarzenia

 

Kliknięcie lewym przyciskiem

^OpenWindow(null,Info,Wentylator,null)

 

Właściwość Aktywny ustawiona na Tak włącza pełną obsługę funkcji interaktywnych. Bez tego działałaby tylko obsługa zdarzenia kliknięcia przyciskiem myszki.

Właściwość Typ kursora określa postać kursora myszki w momencie najechania kursorem w obszar zajmowany przez obiekt.

Grupa stanowa kontrolowana wyrażeniem warunku =IsMouseOver()  uaktywnia się w momencie najechania kursorem myszki w obszar obiektu. W efekcie tego kolor tekstu zmieniany jest na niebieski, a tekst wyświetlany jest z podkreśleniem.

Akcja  OpenWindow w obsłudze zdarzenia Kliknięcie lewym przyciskiem powoduje otwarcie diagramu Wentylator  w panelu Info bieżącego okna.