9.2 Modyfikacja właściwości obiektów

 

Kolejną metoda sterowania obiektami w trakcie pracy jest zastosowanie akcji operatorskiej SetProperty. Akcja ta pozwala zmienić wartość dowolnej właściwości w dowolnym nazwanym obiekcie. Zmiana dotyczy jednak tylko wartości właściwości. Po kolejnym zamknięciu i otwarciu diagramu, wartości właściwości zostaną ponownie wyliczone na podstawie ich definicji zapisanych w pliku diagramu.

Właściwości podstawowe

 

Nazwa elementu

Chart

 

Wyświetlaj legendę

Nie

 

Powyższy fragment definicji obiektu klasy Wykres pokazuje obiekt o nazwie Chart, który w normalnym stanie nie wyświetla legendy.

Właściwości podstawowe

 

Aktywny

Tak

 

Typ kursora

Hand

 

Typ przycisku

Standardowy przycisk Windows

 

Tryb przełącznika

Nie

 

Sterowanie natychmiastowe

Tak

Właściwości stanowe, stan podstawowy

 

Włączony

Nie

 

Tekst wyłączenia

Pokaż legendę

Zdarzenia

 

Wyłączenie przycisku

^SetProperty(Chart,ShowLegend,true)

 

Właściwości podstawowe

 

Aktywny

Tak

 

Typ kursora

Hand

 

Typ przycisku

Standardowy przycisk Windows

 

Tryb przełącznika

Nie

 

Sterowanie natychmiastowe

Tak

Właściwości stanowe, stan podstawowy

 

Włączony

Nie

 

Tekst wyłączenia

Ukryj legendę

Zdarzenia

 

Wyłączenie przycisku

^SetProperty(Chart,ShowLegend,false)

 

Powyższa para obiektów Przycisk zmienia wartość właściwości ShowLegend  wszystkich obiektów, których nazwa jest równa Chart. W efekcie przyciski sterują pokazywaniem legendy przez obiekty wykresów umieszczonych na diagramie.