1 Metody tworzenia uniwersalnych obiektów

 

 W trakcie projektowania diagramów należy dążyć do tego, żeby możliwe było łatwe kopiowanie utworzonych obiektów, oraz żeby łatwo i szybko wprowadzać zmiany na poziomie całej aplikacji. Ten rozdział opisuje dostępne  mechanizmy i techniki postępowania służące do osiągnięcia wspomnianego celu. W kolejnych rozdziałach techniki te będą konsekwentnie stosowane w opisywanych przykładach.