4.2.3       Linia

 

Właściwości podstawowe

 

Główna zmienna

Speed

 

Styl pasków

Kreska

Właściwości stanowe, stan podstawowy

 

Kolor pasków

Blue

 

Offset wypełnienia

=Variable()

 

Ustawienie właściwości Styl pasków i Kolor pasków powoduje wyświetlenie linii w postaci paskowanej. Offset wypełnienia pobierany jest z wartości zmiennej Speed. Szybkość przesuwu pasków jest bezpośrednio zależna od szybkości zmian zmiennej – program sterownika może płynnie sterować szybkością ruchu. Brak zmian zmiennej Speed powoduje zatrzymanie ruchu.