3.3. Konwersja wartości typu TimeSpan

 

W przypadku konwersji wartości typu TimeSpan można stosować standardowe formaty predefiniowane lub swobodnie tworzone formaty własne.

Poniższa tabelka pokazuje przykład formatowania standardowego.

Specyfikator typu

Opis

Przykład

c

Krótka data  ([-][d’.’]hh’:’mm’:’ss[‘.’fffffff])

3.07.25:30

g

Krótki format ogólny ([-][d’:’]h’:’mm’:’ss[.FFFFFFF])

3.7.25:30

G

Długa format ogólny ([-]d’:’hh’:’mm’:’ss.fffffff)

3.07.25.:30.0000000

 

Jeżeli powyższe sposoby formatowania są niewystarczające, to można stosować formaty własne. Taki format zdefiniowany  jest sekwencją specyfikatorów opisujących poszczególne pola tworzonego tekstu. Poniższa tabelka opisuje specyfikatory składowe formatów własnych.

Specyfikator typu

Opis

d

Liczba pełnych dni w okresie czasu

dd - dddddddd

Liczba pełnych dni w okresie czasu z dodaną odpowiednią liczbą zer początkowych

h

Liczba pełnych godzin w okresie czasu nieuwzględnionych w liczbie dni

hh

Zawsze dwucyfrowa liczba pełnych godzin w okresie czasu nieuwzględnionych w liczbie dni

m

Liczba minut w okresie czasu nieuwzględniona w liczbie dni i godzin.

mm

Zawsze dwucyfrowa liczba minut w okresie czasu nieuwzględniona w liczbie dni i godzin

S

Liczba sekund w okresie czasu nieuwzględniona w liczbie dni, godzin i minut

ss

Zawsze dwucyfrowa liczba sekund w okresie czasu nieuwzględniona w liczbie dni, godzin i minut

f - fffffff

Część niepełnej sekundy z odpowiednią dokładnością

F - FFFFFFF

Część niepełnej sekundy z odpowiednią dokładnością, końcowe zera nie są wyświetlane

\

Znak następujący po \ jest kopiowany do tekstu wynikowego

znaki wewnątrz apostrofów ‘ ’

Kopiowane wprost do tekstu wynikowego