3.1 Konwersja wartości numerycznych

 

W przypadku konwersji wartości numerycznych format pola składa się z jednoliterowego specyfikatora typu oraz liczbowego pola precyzji. Interpretacji pola precyzji zależy od użytego typu.

 

Specyfikator typu

Opis

Przykład

D , d

Formatowanie liczb  całkowitych. Można stosować dla wartości zmiennoprzecinkowych, ale w tym przypadku zostanie wykonane zaokrąglenie do liczby całkowitej. Pole precyzji określa minimalną liczbę cyfr, w razie konieczności zostaną dodane zera nieznaczące.

”D” 1234 -> 1234

”D” 1234,56 -> 1235

”D6” 1234 -> 001234

E , e

Formatowanie liczb  zmiennoprzecinkowych w formie ekspotencjalnej. Pole precyzji określa liczbę cyfr ułamkowych.

”E” 1234,56 -> 1,234560E+003

”e2” 1234,56 -> 1,23e+003

F , f

Formatowanie liczb  zmiennoprzecinkowych w postaci części całkowitej i ułamkowej rozdzielonych systemowym separatorem. Pole precyzji określa liczbę cyfr ułamkowych.

”F” 1234,567 ->1234,57

”F4” 1234,567 ->1234,5670

”F1” 1234,567 ->1234,6

 

N , n

Formatowanie liczb  zmiennoprzecinkowych w postaci części całkowitej i ułamkowej rozdzielonych systemowym separatorem. Oprócz tego grupy cyfr także zostaną rozdzielone separatorem. Pole precyzji określa liczbę cyfr ułamkowych.

”N” 1234,567 ->1 234,57

”N0” 1234,567 ->1 235

 

P , p

Formatowanie liczb  zmiennoprzecinkowych  lub całkowitych w postaci procentowej z dodanym znakiem %. Wartość przed sformatowaniem zostanie pomnożona przez 100.Pole precyzji określa liczbę cyfr ułamkowych.

”P” 0,567 ->56,70%

”P1” 0,567 ->56,7%

 

X , x

Formatowanie liczb  całkowitych w postaci szesnastkowej. Można stosować dla wartości zmiennoprzecinkowych, ale w tym przypadku zostanie wykonane zaokrąglenie do liczby całkowitej. Pole precyzji określa minimalną liczbę cyfr, w razie konieczności zostaną dodane zera nieznaczące.

”X” 1234 ->4D3

”x4” 1234 ->04d3

 

 

Oprócz formatowania opisanego powyżej można też użyć tzw. Custom Numeric Format Strings. Pełny opis znajduje się w dokumentacji platformy .NET Framework.