5.4       Kontrola wzajemnego przesłaniania okien synoptycznych

 

Kolejnym istotnym elementem przy projektowaniu systemu okien jest kontrola ich wzajemnego przesłaniania. W typowym przypadku okno aktywne jest wyświetlane powyżej wszystkich innych okien aplikacji. W niektórych przypadkach może to być niekorzystne. Na przykład w przypadku konieczności wyświetlenia kilku okien typu stacyjka na tle dużego okna startowego standardowe zasady działania są niewystarczające.

Można jawnie kontrolować wzajemne przesłanianie przy pomocy właściwości okna Zawsze pod spodem i  Zawsze na wierzchu. Można też stosować w akcji OpenDiagram atrybut TopMost. Okna „na wierzchu” wyświetlane są zawsze ponad normalnymi oknami, nawet wtedy, gdy nie są aktywne. Okna „pod spodem” zawsze są poniżej wszystkich innych okien.

Powyższe uwagi dotyczą także wszystkich innych okien uruchomionych na komputerze, niekoniecznie będących oknami aplikacji Asix.Evo. Z  tego względu należy zachować dużą ostrożność w użyciu masek „na wierzchu”. Mogą one przesłonić inne ważne okna. Nie należy otwierać w tym trybie dużych okien. Bezpieczniejszym rozwiązaniem jest otwarcie okien startowych aplikacji w trybie „pod spodem” i nie używanie okien „na wierzchu”.