15.2  Kontrola wyświetlania przebiegów wzorcowych

 

Obiekty Wykres posiadają też możliwość wyświetlania tzw. przebiegów wzorcowych. Kluczowe jest wtedy określenie właściwego punktu zaczepienia przebiegu wzorcowego.

Właściwości podstawowe

 

Modyfikowalne przebiegi wzorcowe

Nie

Przebiegi wzorcowe, seria #1

 

Nazwa przebiegu

Trend1

 

Zaczep przebiegu

&PatternTime

 

Właściwość Modyfikowalne przebiegi wzorcowe określa, czy użytkownik może zmieniać krzywą wzorcową oraz jej punkt zaczepienia (przy pomocy komend z menu kontekstowego obiektu). W przypadku, gdy chcemy sterować pracą obiektu własnymi mechanizmami, warto wyłączyć obsługę użytkownika.

Za wybór krzywej wzorcowej odpowiada właściwość Nazwa przebiegu, a za jej punkt zaczepienia właściwość Zaczep przebiegu. W naszym przykładzie punkt zaczepu ustawiany jest na podstawie wartości zmiennej PatternTime, która powinna być typu DateTime.

Właściwości podstawowe

 

Aktywny

Tak

 

Typ przycisku

Standardowy przycisk Windows

 

Tryb przełącznika

Nie

 

Sterowanie natychmiastowe

Tak

Właściwości stanowe, stan podstawowy

 

Włączony

Nie

 

Tekst wyłączenia

Zaczep wzorzec

Zdarzenia

 

Wyłączenie przycisku

^SetVariable(PatternTime,OPCTime("NOW-5M"))

 

Właściwości podstawowe

 

Aktywny

Tak

 

Typ przycisku

Standardowy przycisk Windows

 

Tryb przełącznika

Nie

 

Sterowanie natychmiastowe

Tak

Właściwości stanowe, stan podstawowy

 

Włączony

Nie

 

Tekst wyłączenia

Ukryj wzorzec

Zdarzenia

 

Wyłączenie przycisku

^SetVariable(PatternTime,"2000-1-1")

 

Pierwszy z obiektów Przycisk, ustawia zmienną PatternTime na wartość 5 minut przed chwilą bieżącą. Spowoduje to wyświetlenie krzywej wzorcowej od tego momentu.

Drugi z przycisków ukrywa przebieg wzorcowy poprzez przesunięcie go poza zakres czasu widoczny na obiekcie Wykres. Alternatywna metoda usuwania krzywej wzorcowej to zmiana nazwy przebiegu na nazwę pustą (nazwa przebiegu też może być podawana za pośrednictwem zmiennej wirtualnej).