6.4       Kontrola ważności sterowań

 

W przypadku sterowań  z opóźnieniem istotne jest określenie jak długo wprowadzona nastawa jest ważna. Można dodać do aplikacji przycisk wykonujący akcję CancelControls. Pozwoli to operatorowi wycofać sterowanie bez zamykania diagramu. Istnieje też metoda automatyczna. W panelu Ustawienia stanowiska w zakładce Ustawienia można podać czas ważności sterowania w polu Limit czasu sterowania. W przypadku jego ustawienia wartości nastaw tracą ważność po upłynięciu podanego czasu.

Problem może też stanowić przypadek jest nastawa wybrana na diagramie typu stacyjka pozostaje ważna, ale sama stacyjka została przesłonięta innym oknem (czyli użytkownik nie widzi sygnalizacji sterowania). Rozwiązaniem jest użycie akcji SendControls z parametrem $AllVisible. Powoduje to, że sygnał wysłania dotyczy tylko obiektów na oknach, które nie są żaden sposób przesłonięte przez inne okno.