15 Kontrola pracy obiektów klasy Wykres

 

Obiekty klasy Wykres  posiadają własne, wbudowane interfejsy współpracy z użytkownikiem. Alternatywą jest też obiekt Kontroler wykresu, który pozwala sterować pracą wykresu. W niektórych scenariuszach pracy może być jednak konieczne dodanie własnych mechanizmów sterujących.