10.8       Grupowanie przycisków

 

Czasami konieczne jest użycie grupy przycisków służących  do wykonywania wzajemnie sprzecznych operacji. Na poniższej ilustracji pokazane są przyciski, które włączają ruch urządzenia do przodu lub do tyłu.

 

Przyciski te powinny działać z potwierdzeniem. W wyniku tego użytkownik może wprowadzić oba przyciski w stan ważnej wartości sterującej. Wykonanie akcji SendControls spowodowałoby wykonanie dwóch operacji sterujących – końcowy efekt zależałby od kolejności definiowania obiektów.

Można jednak spowodować, żeby była możliwość wciśnięcia tylko jednego przycisku jednocześnie. Służą do tego grupy sterowań.

 

Przycisk 1

Właściwości podstawowe

 

Aktywny

Tak

 

Główna zmienna

Move

 

Zmienna sterowana

#

 

Typ kursora

Hand

 

Typ przycisku

Przycisk prostokątny 3d

 

Tryb przełącznika

Nie

 

Sterowanie natychmiastowe

Nie

 

Grupa sterowania

G1

Właściwości stanowe, stan podstawowy

 

Włączony

=HasWaitingControl()

 

Wartość włączenia

1

 

Kolor włączenia

LightGreen

 

Tekst wyłączenia

<<< 

 

Przycisk 2

Właściwości podstawowe

 

Aktywny

Tak

 

Główna zmienna

Move

 

Zmienna sterowana

#

 

Typ kursora

Hand

 

Typ przycisku

Przycisk prostokątny 3d

 

Tryb przełącznika

Nie

 

Sterowanie natychmiastowe

Nie

 

Grupa sterowania

G1

Właściwości stanowe, stan podstawowy

 

Włączony

=HasWaitingControl()

 

Wartość włączenia

2

 

Kolor włączenia

LightGreen

 

Tekst wyłączenia

=”>>>”

 

W pokazanej parametryzacji istotna jest definicja właściwości Grupa sterowań. Nie mają znaczenia wartości właściwości, istotne jest tylko to, żeby były one identyczne dla obu przycisków. W danej chwili w stanie wciśnięcia (czyli ważnej wartości sterującej sprawdzanej funkcją HasWaitingControl) pozostanie tylko jeden z dwóch przycisków.