4.1       Animowane obrazki

 

Najprostszą metodą animacji jest użycie animowanych obrazków w formacie GIF. Jedyne co należy wykonać, to użyć nazwę animowanego obrazka we właściwości Nazwa obrazu obiektu klasy Obraz.

 

Właściwości podstawowe

 

Główna zmienna

VA001

Właściwości stanowe, stan podstawowy

 

Nazwa obrazu

NoFire

Właściwości stanowe, stan numer 1

 

Warunek stanu

=Variable()&1

 

Nazwa obrazu

Fire

 

Jeżeli najmłodszy bit zmiennej głównej jest ustawiony, to aktywny staje się stan numer 1, w efekcie czego wyświetlony zostanie animowany obrazek Fire.