4 Animacja wyglądu obiektów

    

W wielu aplikacjach występuje potrzeba przedstawienia na diagramach wrażenia ruchu wybranych elementów lub dynamicznej sygnalizacji niektórych stanów. Rozdział ten opisuje w jaki sposób  zrealizować wspomnianą funkcjonalność.