4.2 Animacja ruchu rurociągów, taśmociągów i linii

 

Niektóre klasy obiektów przygotowane są wstępnie do animacji ich ruchu. Parametryzacja  ruchu polega na odpowiednim ustawieniu właściwości odpowiadających za wygląd obiektu oraz dynamicznej zmianie właściwości modyfikującej przesunięcie wyświetlanego kształtu. Z reguły do animacji wykorzystywana jest zmienna wewnętrzna Counter, która jest automatycznie inkrementowana ze stałym cyklem.