13 Animacja ruchu i zmiana rozmiaru obiektów

 

Rozdział pokazuje, w jaki sposób można dynamicznie zmieniać położenie i rozmiar obiektu na diagramie. Specyfika tego problemu polega na tym, że nie można bezpośrednio zmieniać właściwości obiektu odpowiedzialnych za położenie i rozmiar obiektu. Właściwości X, Y, Szerokość, Wysokość są zawsze podawane bezpośrednio.

W celu zmiany pozycji lub rozmiaru obiektu w trakcie działania aplikacji należy wykorzystać zdarzenie Animacja oraz akcje operatorskie SetPosition, SetSize i SetBounds. W zależności od potrzeb, w obsłudze zdarzenia Animacja należy zastosować jedną z wymienionych akcji z odpowiednio wyliczanymi parametrami położenia i/lub rozmiaru obiektu.