10.3 Wykluczenia jednorazowe

 

Mechanizm wykluczeń jednorazowych pozwala operatorowi na usunięcie z tabeli dowolnego aktywnego alarmu. W przeciwieństwie jednak do standardowych wykluczeń, ponowne wykrycie alarmu zostanie zgłoszone w normalny sposób.

Jednokrotne wykluczenie wykonywane jest poprzez wskazanie alarmu w tabeli alarmów aktywnych i przyciśnięcie odpowiedniego przycisku paska narzędziowego.

Funkcja jednorazowego wykluczania alarmów jest kontrolowana przez system uprawnień. Aktualnie zalogowany użytkownik musi pełnić rolę, która posiada uprawnienie Prawo jednokrotnego wykluczania alarmów.