10.2 Wykluczenia alarmów

 

Mechanizm wykluczania alarmów pozwala wyłączyć z obsługi dowolny alarm. Wszystkie zdarzenia dotyczące alarmu wykluczonego są ignorowane. Wykluczenia są przydatne w celu eliminacji alarmów, które ze względu na jakąś awarię są nieprawidłowo wykrywane.

Do obsługi wykluczeń służy poniższe okno otwierane przyciskiem paska narzędziowego obiektu Tabela alarmów aktywnych.

Rys. Edytor wykluczeń alarmów.

 

W tabeli pokazane są wszystkie alarmy, które są aktualnie wykluczone. Przycisk Dodaj zaznaczony pozwala na łatwe wykluczenie alarmu aktualnie wybranego w tabeli alarmów aktywnych, dla której okno wykluczeń zostało otwarte.

Okno edytora wykluczeń pozwala także na zapis aktualnych ustawień do pliku oraz późniejszy odczyt tych plików.

Funkcja wykluczania alarmów jest kontrolowana przez system uprawnień. Aktualnie zalogowany użytkownik musi pełnić rolę, która posiada uprawnienie Prawo edycji wykluczeń alarmów.